Financiële verantwoording

Begroting lopend jaar

In 2021 worden verschillende activiteiten met en voor buurtbewoners georganiseerd, zoals een workshop biodiversiteit en een dag in het kader van NL Doet. Van Groen Dichterbij (fonds van de provincie Zuid-Holland) hebben we subsidie ontvangen voor het laten maken van informatieborden, verbetering van de moestuin en een workshop biodiversiteit. De uitgaven en inkomsten daarvan zijn in de begroting opgenomen.

Toelichting financiën 2021

Financiële verantwoordingen

Toelichting financiën 2020

Toelichting financiën 2019