Over de Tuin

Tuin op de Pier is een initiatief van buurtbewoners in het Lloydkwartier in Rotterdam-Delfshaven. Het was lang een braakliggende en troosteloze bouwgrond van ruim 7.500m2 in het oude havengebied van Rotterdam. De oude bouwgrond is gegroeid tot een groene oase waar buurtbewoners kunnen recreëren, gezamenlijk groente, kruiden en bloemen zaaien en onderhouden en elkaar ontmoeten.

De buurtbewoners hebben met elkaar, in 2011, de stichting Tuin op de Pier opgericht en in korte tijd de mede- en samenwerking van tal van gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen verkregen. Dat is mooi en noodzakelijk omdat de Tuin op de Pier ambitieuze doelstellingen heeft en al gerealiseerd heeft. Tot op heden zijn er moestuinen, een kruidentuin, een kinderspeeltuin, een fruitboomgaard en hondenspeelveld gerealiseerd. We gebruiken alleen biologische zaden en zo veel mogelijk biologische compost en aarde. Het tuinieren pakken we zo duurzaam mogelijk aan.

Gezamenlijk met studenten van de TU Delft ontwikkelen we een nieuw compostverwerkingsysteem, regenwater van de omliggende huizenblokken wordt omgeleid naar de tuin, zonnepanelen voor de energielevering, experimenten met permacultuur en ‘forest gardening’ en puinmuurtjes moeten voor een nieuw ecosysteem in een oud havengebied zorgen.

Daarnaast is Tuin op de Pier een stimulans zijn voor de sociale cohesie in de wijk. De natuurlijke kinderspeeltuin, de moestuin en de fruitboomgaard zijn uitgegroeid tot een ontmoetingsplek midden in de stad, waar jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en minder valide, arm en rijk aan een gezamenlijk ideaal werken: een gezonde en groene leefomgeving. Die ambitie is geen loze kreet. Dit is concreet ingevuld door het realiseren van speciale teeltbakken voor minder validen en ouderen. De verschillende generaties worden daardoor samengebracht.

 

Een andere belangrijke doelstelling van de stichting Tuin op de Pier is dat wij dit alles realiseren zonder subsidie. De stichting Tuin op de Pier dekt de structurele kosten door bijdragen van de bewoners en bedrijven in de buurt: de ‘Vrienden van de Tuin‘. Alleen voor de investeringskosten doen wij een beroep op fondsen.

Zie hier de ontwerptekeningen van de Tuin op de Pier: